KURUMSAL   |   EĞİTİM SİSTEMİMİZ   |   PROGRAMLARIMIZ   |   BASINDAN   |   KATILIMCI YORUMLARI   |   BAŞVURU KOŞULLARI   |   LİNKLER   |   İLETİŞİM   |   ANASAYFA
GENEL

Özel Güvenlik Hizmetlerinde değişik kademelerde görev yapan personel için bugün olduğu gibi tek tip eğitim uygulamasının teknik olarak uygun ve yeterli olmadığını değerlendiriyoruz.

Yönetici sorumluluğunu taşıyan, uzun yıllar, güvenlik ile ilgili görevler yapan yüksek öğrenimli bir personel ile, eleman düzeyinde görev yapan, belkide sektörle yeni tanışan, hatta ilk yada orta öğrenimli bir personelin aynı eğitimi alması, eğitim bilimi ile çelişmektedir.

Görev tanımı, incelendiğinde herhangi bir Özel Güvenlik çalışanının temel olarak bilmesi gerekenler belirlenecek ve yetiştirilecek Özel Güvenlik çalışanının söz konusu bilgiler ile donatılabilmesi için ihtiyaç duyulan dersler, süreleri ve bunların uygulama eğitimi ihtiyaçları ortaya çıkacaktır. Böyle bir sistematik yaklaşım olmazsa sonuçta ortaya çıkan eğitimin başarılı olması beklenmemelidir.

Eğitimlerin verimliliği için tüm eğitim süreçlerinin doğru planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Programların, müfredatların, eğiticilerin, eğitim tesis ve yardımcılarının doğru planlanmasının yanı sıra, eğitimlerin sonuçlarının ölçülmesi, analiz edilmesi, varsa eksik kalan / yeterince anlaşılamayan konuların tamamlanması ve bütün bunların hizmeti alan işletmeler ile paylaşılması çok önemlidir.  

PROGRAMLAR

Eğitim programlarımızı hazırlarken, öncelikle eğitimin hedeflerini belirliyor ve uluslar arası standartları esas alıyoruz. 5188 sayılı kanun ve kanunu uygulamaya yönelik Yönetmelik düzenlemelerine bağlı kalarak standart eğitimleri planlıyoruz.

Eğitim; amaçlanan bir formasyon için verilen öğretinin uygulamalarla davranış biçimi haline dönüşmesi ile tamamlanmaktadır Uygun bilgiler ile donatılan bir personelin davranışlarının, kendisinden beklendiği gibi şekillenmesi için uygulama yapılmasının önemini biliyor ve programlarımızda buna yer veriyoruz.

Eğitim ile istenilen düzeye getirilen davranışların aynı standartları muhafaza edebilmesi ve hatta varsa eksik yanlarının geliştirilmesinin mevcut bilgilerin tazelenmesi ve hatta yeni bilgilerin alınması maksadıyla tazeleme eğitimleri yapılmaktadır.Eğitim tekrar süresi, yani TAZELEME EĞİTİMİ süresi 1 yılı geçmemelidir. Kısa süreli eğitimlerin gerektirdiği tekrar ihtiyacı ve günümüzün bilgi değişim hızı dikkate alındığında bundan daha uzun sürelerde yapılacak tekrarlar bile zafiyet yaratacaktır. Tazeleme eğitimleri bu gerçekten hareketle planlanmaktadır.

Özel Güvenlik Görevlisi, görev yapacağı yerin özelliklerine göre ayrıca ALAN EĞİTİM 'ine tabi tutulmalıdır. Özel Güvenlik Görevlisi bunlardan herhangi birinde göreve başlamadan önce ilgili İLERİ EĞİTİMİ almalı ve göreve hazır hale gelmeli, görev yeri değiştiği takdirde, yeni görev yerine göre yeniden ALAN EĞİTİM'ine tabi tutulmalıdır. Özenle hazırlanan tüm Alan eğitimleri, portföyümüzde yer almaktadır.

Güvenlik elemanı/görevlisi için, 5188 sayılı yasa gereğince görev tanımına uygun olarak sınırlı ancak yeterli bilgilerin verildiği bir eğitim verilmektedir. Güvenlik yöneticileri için ise üstlendikleri görevlerin tanımına uygun olarak daha kapsamlı ve yönetici niteliklerini de geliştiren daha farklı ve uzun süreli bir eğitim mevcut değildir. Uluslar arası standartlar esas alındığında Temel eğitimin yanı sıra en az iki ayrı düzeyde Yönetici eğitimi ayrıca uygulanmalıdır. Ara kademe Yöneticilere yönelik olarak hazırlanan " I.KADEME ÖZEL GÜVENLİK YÖNETİCİ EĞİTİMİ" ile üst kademe yöneticilere yönelik olarak hazırlanan "GÜVENLİK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SERTİFİKA PROGRAMI" bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için hazırlanmıştır.

Özet olarak; İçişleri Bakanlığınca zorunlu kılınan eğitimlere ilave olarak, her düzeydeki çalışan için ayrı ayrı olacak şekilde TAZELEME EĞİTİMİ programları,  yapılan görevin niteliğine uygun ihtisas ağırlıklı ALAN EĞİTİM programları ve Yönetim kademelerinde görev alacaklara yönelik (YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ) hazırlanmış olup bu eğitimler talep halinde uygulanmaktadır.  

GERİ BİLDİRİM

Eğitimlere katılan kursiyerlerin performansı her dersin sonunda, sadece o ders için yapılan küçük sınavlar ve eğitimin sonunda tüm dersler için yapılan genel deneme sınavı ile belirlenmektedir. Ayrıca kursiyerlere profil testi uygulanmakta, sonuçları bir rapor haline getirilmektedir. Eğitimlere toplu halde katılan personelin şirketlerine bu bilgiler ile devam bilgileri ve eğiticilerimizin kanaatleri ayrı bir rapor halinde sunulmaktadır. Bireysel katılımcılarımıza ise profil testi sonuçları meslek koçlarımız tarafından karşılıklı olarak yorumlanmakta ve sonuçlar kendilerine teslim edilmektedir.

EĞİTİCİ NİTELİKLERİ

Uluslararası belgelendirme yapıyorsanız eğitmen standartlarınızın çok yüksek olması gerekmektedir. Halen eğitici olarak Akademi Özel Güvenlik Eğitim Merkezinde çalışanlar, gerek Silahlı Kuvvetlerin , gerekse de Emniyet Teşkilatının eğitici vasıfları kazanmış nitelikli eğiticileridir. Bazıları ayrıca yurt dışında "eğitici eğitimi" almışlardır. Eğitmenlerimizin standardı, bizim kalite anlayışımızın bir göstergesidir.

EĞİTİM YERLERİ

Eğitim merkezlerimizin derslikleri, eğitimin vazgeçilmez gereklerini yerine getirecek standartlarda düzenlenmiştir. Özellikle görselliği sağlayacak her türlü profesyonel altyapı mevcuttur. Akad Eğitim Merkezi, bugün itibarıyla Türkiye'nin 5 büyük ilindeki (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa) kendi eğitim merkezlerinde bu eğitimleri vermektedir. Ancak çalışma hayatının akışı içerisinde, işgücü kaybını önlemek maksadıyla zaman zaman işyerlerinde bu eğitimlerin yapılması da tercih edilebilmektedir. Yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde biz de bu talepleri işyerlerinde karşılamaktayız. Bunun anlamı; sadece beş ildeki eğitim merkezlerimizde değil yurdumuzun her köşesinde bu eğitimleri verebilmek imkanlarına sahibiz.

EĞİTİM YARDIMCILARI

Yangın eğitimleri için seyyar simülatörler kullanılmaktadır. Taşınabilir boyutta olan bu simülatör ile değişik aparatları kullanılarak her tür yangının simülasyonu yapılabilmektedir. Ayrıca bu simülatör ile tamamen sizin kontrolünüzde bir yanma sağlanabilmekte, yani eğitimde ortaya çıkabilecek olası riskler ortadan kaldırmış olmaktadır.
İlkyardım eğitimleri için Sağlık Bakanlığının onayladığı yetişkin, çocuk ve bebek mankenleri kullanılmaktadır. Gelişmiş teknoloji ürünü olan mankenler ile eğitimde hatalı uygulamalar ikaz edilmekte ve tam öğrenme gerçekleşmektedir. Tüm dersler profesyonelce hazırlanan görsel materyal ile desteklenmektedir. Ders takibini ve anlamayı kolaylaştıran görsel sunum malzemeleri tamamen kurumumuzun özel çalışmasıdır. Kursiyerlere  verilen ders notları, bilinmesi gereken boyutta ve sınıftaki öğrenci profiline uygun olarak eğitmenlerimiz tarafından düzenlenmiştir. Konu ve kapsamları İçişleri Bakanlığınca belirlenen bu dokümanlar, verilen eğitimin verimliliğini desteklemektedir.